ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถ 
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมิน
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดทำแผ่นป้ายทะเบียนรถ