ประชาสัมพันธ์

ประกาศ กรมการขนส่งทางบก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการลือกสรรลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ กรมการขนส่งทางบก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการลือกสรรลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัตเกี่ยวกับการประเมิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัตเกี่ยวกับการประเมิน
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี